Arbeidsfysiotherapie richt zich eerst op het in kaart brengen van klachten, beperkingen, functie, belastbaarheid en de knelpunten op het werk.

Arbeidsgerelateerde klachten zijn klachten die zijn ontstaan door het werk of hierdoor in stand worden gehouden. Naast het behandelen van de klachten is het belangrijk om ook op zoek te gaan naar de oorzaak daarvan. Arbeidsfysiotherapie richt zich erop om een herhaling van de klacht in de toekomst te voorkomen.

Arbeidsfysiotherapie Utrecht
20170412_adphys_00552_lowres

Behandeling:

Tijdens de behandeling wordt veel aandacht besteed aan het actief verbeteren van het houdings-en bewegingspatroon en het vergroten van de belastbaarheid van het lichaam. Het aanleren van goede bewegingsgewoonten wordt toegespitst op de specifieke werkhouding cq. beweging, bijvoorbeeld Kans (RSI) bij computerwerk, rugklachten in de verzorging.

Daarnaast kan ik ook advies geven bij het inrichten en/of aanpassen van de werkplek en de aanschaf van hulpmiddelen op ergonomisch gebied.

Werkplekonderzoek:

Soms blijkt dat klachten in stand worden gehouden door de manier van werken. Een werkplekonderzoek en beoordeling van werkmethode behoort ook tot de mogelijkheden. Mocht dit het geval zijn dan kan ik in overleg op de werkplek komen kijken om knelpunten te inventariseren en een advies op maat te geven. Dit valt niet onder de zorgverzekering maar wordt vaak door de werkgever vergoedt.

Arbeidsfysiotherapie Utrecht
down_button_white_blue

Specialisten

Meld je aan of neem contact met ons op