Fysiotherapie bij arbeidsgerelateerde klachten richt zich eerst op het in kaart brengen van klachten, beperkingen, functie, belastbaarheid en de knelpunten op het werk.

Arbeidsgerelateerde klachten zijn klachten die zijn ontstaan door het werk of hierdoor in stand worden gehouden. Naast het behandelen van de klachten is het belangrijk om ook op zoek te gaan naar de oorzaak daarvan. Zo kan een herhaling van de klacht in de toekomst worden voorkomen. Ik besteed hier in mijn therapie veel aandacht aan.

Een veel voorkomende arbeidsgerelateerde klacht is KANS (Klachten Arm Nek en Schouder):

20170412_adphys_00432_lowres

Hoe ontstaat KANS (RSI)?

KANS ontstaat vaak door een combinatie van te veel bewegen (steeds dezelfde bewegingen waardoor overbelasting van spieren en pezen ontstaat) en te weinig bewegen (bewegingsarmoede) Dat is bijvoorbeeld het geval bij langdurig beeldschermwerk of inpakwerk: armen en handen maken praktisch steeds dezelfde beweging terwijl nek en schouders vrijwel niet bewegen. Verder kunnen persoonsgebonden en werkgebonden factoren een belangrijke rol spelen bij het ontstaan, verergeren of in stand houden van de factoren die van invloed kunnen zijn op het ontstaan van KANS.

Bij de inventarisatie van de invloed van het verrichten van werk op de klachten wordt het volgende in kaart gebracht:

  • het ontstaan van de klachten (waarom ontstaat de pijn juist nu?);
  • het beloop van de klachten en;
  • de invloed van het verrichten van werk op de klachten op het moment van inventarisatie.

De op het verrichten van werk gerichte vragen betreffen de volgende vijf domeinen:

• Werkplek: ongunstige ergonomisch ingerichte werkplek, trillend gereedschap, slechte verlichting, tocht, temperatuursschommelingen.

• Werkwijze: aannemen van ongunstige houdings- en bewegingspatronen, zoals het werken met opgetrokken schouders, langdurig boven schouderhoogte werken, langdurig gebruik van de pincetgreep, ingezakte houding, onbewuste spanning.

• Werkdruk: piekbelastingen, stress, eigen gejaagdheid en gedrevenheid.

• Werktaken: te eenzijdige taken, te makkelijke / te moeilijke taken, te weinig zelf het werk kunnen indelen, weinig afwisseling.

• Werktijden: het nemen van te weinig pauzes, het niet zelf kunnen indelen van het werk.

20170412_adphys_00552_lowres

Behandeling:

Tijdens de behandeling wordt veel aandacht besteed aan het actief verbeteren van het houdings-en bewegingspatroon en het vergroten van de belastbaarheid van het lichaam. Het aanleren van goede bewegingsgewoonten wordt toegespitst op de specifieke werkhouding cq. beweging, bijvoorbeeld Kans (RSI) bij computerwerk, rugklachten in de verzorging.

Daarnaast kan ik ook advies geven bij het inrichten en/of aanpassen van de werkplek en de aanschaf van hulpmiddelen op ergonomisch gebied.

Werkplekonderzoek:

Soms blijkt dat klachten in stand worden gehouden door de manier van werken. Een werkplekonderzoek en beoordeling van werkmethode behoort ook tot de mogelijkheden. Mocht dit het geval zijn dan kan ik in overleg op de werkplek komen kijken om knelpunten te inventariseren en een advies op maat te geven. Dit valt niet onder de zorgverzekering maar wordt vaak door de werkgever vergoedt.

20170412_adphys_00448_lowres
down_button_white_blue

Specialisten

Barbara de Muinck