Fysiotherapie bij spanningsklachten

Fysiotherapie is er voor mensen met lichamelijke klachten. Soms is de oorzaak van die lichamelijke klachten gemakkelijk aan te wijzen. Bijvoorbeeld bij een gebroken been. Maar lichamelijke klachten kunnen zich ook voordoen als gevolg van spanningen of stress: een psychische oorzaak. Hierbij kunt u denken aan: hoofdpijn, rugpijn, bekkenklachten, benauwdheid, spanningen en angsten en chronische pijnklachten. Regelmatig hebben de klachten waarmee cliënten zich de fysiotherapeut melden ook een psychosociale achtergrond.

De fysiotherapeut kan ook mensen met deze lichamelijke klachten behandelen. Hier bij is de specifieke zorgvraag leidend. Gezamenlijk gaan de therapeut en de cliënt op zoek naar  een manier om de vervelende klachten in de toekomst te voorkomen.

Haptonomie
haptonomie

De fysiotherapeut heeft hiervoor de volgende mogelijkheden: ontspanningstherapie, ademtherapie, lichaamsbewustwording, verbeteren van het lichamelijk functioneren, (h)erkennen van grenzen en het verminderen van (bewegings)angst.

Binnen deze behandeling heeft haptonomische fysiotherapie een eigen benadering: er wordt vooral stil gestaan bij wat iemand daadwerkelijk voelt en wat dit betekent. Door iemand bijvoorbeeld te laten ervaren hoe hij of zij reageert op persoonlijk contact en aanraking. Wat betekent dit voor je? Wat zegt je lichaam?

Het doel van haptonomische fysiotherapie is dat cliënten vanuit beter contact met hun lichaam  werken aan bewustwording en zelfvertrouwen.

Haptonomische fysiotherapie is overigens wat anders dan haptotherapie, bij haptonomische fysiotherapie is er namelijk altijd sprake van fysieke klachten.

Haptonomische fysiotherapie is net als fysiotherapie vrij toegankelijk. In de meeste gevallen is een verwijzing van de huisarts of specialist niet noodzakelijk. Middels een screening zal de therapeut beoordelen of u in aanmerking komt voor haptonomische fysiotherapie, waarop een intake en onderzoek kunnen volgen.
Haptonomische fysiotherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Voor exacte informatie kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Schouderpijn
down_button_white_blue

Specialisten

Elli van Leeuwen

Barbara de Muinck