Hart, vaat en longen

Een belangrijk aandachtsgebied in onze praktijk zijn de patiënten met hart en vaatziekten en astma en COPD. Dergelijke ziekten hebben een grote impact op het dagelijkse leven van de patiënten. Zowel in sport, werk als hobby’s worden mensen erg beperkt door deze problemen.

Deze ziekten van het hart en vaatstelsel en de longen zullen de komende jaren in omvang toe blijven nemen, onder andere door vergrijzing van de bevolking, ongezonde leefstijl en succes van de medisch technologische ontwikkeling. Op dit moment zijn er in Nederland ruim 350.000 mensen met COPD bekend. Daarnaast hebben circa 1,5 miljoen mensen een hart- en vaatziekte. Deze ziekten zijn een groot probleem in onze maatschappij. Medische behandeling van deze patiënten is vaak erg duur en langdurig. Fysiotherapie kan hier een belangrijke ondersteunende rol bij spelen.

hart-vaat-en-longen2
zaal-copd-groep

Voor hart- en vaatziekten en longproblemen kunt u bij de fysiotherapeut terecht die hierin gespecialiseerd is. De primaire behandeling voor deze problemen wordt door de medisch specialisten uitgevoerd. Echter speelt de fysiotherapeut een essentiële rol in de begeleiding bij symptoombeheersing.

De symptoombeheersing kan bestaan uit een beweegadvies en een beweegprogramma bij patiënten met lichtere klachten. Bij ernstige klachten kan er een long- of hartrevalidatie programma opgesteld worden om u zo goed mogelijk te ondersteunen bij het herstel.

down_button_white_blue

Specialisten

Haddasa de Velde Harsenhorst

Meld je aan of neem contact met ons op