Hart, vaat en longen

Een belangrijk aandachtsgebied in onze praktijk zijn de patiënten met astma en COPD. Sinds de start met de behandeling in 1990 van deze patiëntengroep is er nogal wat veranderd.

De chronische ziekte COPD zal de komende jaren in omvang toenemen o.a. door vergrijzing van de bevolking, ongezonde leefgewoonten en succes van de medisch technologische ontwikkeling. Heden zijn reeds ruim 350.000 mensen in Nederland met COPD bekend met deze diagnose.

Wat is COPD? COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease oftewel vernauwing van de luchtwegen, met name bij de uitademing. De ziekte wordt opgespoord door de huisarts door middel van een blaastest (spirometrie). COPD is niet te genezen en de belemmering in de luchtwegen kan ontstaan door slijm in de luchtwegen, ontsteking van het slijmvlies aan de binnenzijde van de luchtwegen, spierverstijving van de luchtwegen en verlies van elasticiteit van de longblaasjes.

hart-vaat-en-longen2
zaal-copd-groep

Symptomen die hierbij kunnen optreden zijn: kortademigheid tijdens inspanning en/of in rust, hoesten en slijm opgeven, snellere vermoeidheid dan leeftijdgenoten,  doormaken van longinfecties, pijnlijke spieren en een verminderd inspanningsvermogen vergeleken met gezonde leeftijdgenoten. Naast deze klachten kunnen vaak bijkomende aandoeningen aanwezig zijn, zoals hart- en vaataandoeningen, ontkalkte botten en psychische problemen, zoals angst voor benauwdheid en depressie.

De symptomen vormen het grootste probleem voor de mensen met COPD. Denk hierbij aan last van kortademigheid, hoesten en slijm opgeven, beperking van het inspanningsvermogen en het doormaken van longinfecties al of niet gepaard gaande met een ziekenhuisopname. Dit alles resulteert in verminderde kwaliteit van leven.

Genezen gaat niet maar behandeling richt zich op het controleren van de symptomen en het voorkomen van longinfecties, die verdere schade aan het longweefsel geven en de longfunctie verder verslechteren.

De allerbelangrijkste behandeling is STOPPEN MET ROKEN, omdat dit het enige is dat snelle achteruitgang van het longweefsel afremt.

Goede instelling van de medicijnen (o.a. pufjes) kan veel voordeel opleveren in het beheersen van de symptomen. Denk aan luchtwegverwijders en of aan middelen, die de ontsteking van de luchtwegwand onderdrukken. Goede inhalatietechnieken worden door POH, Longverpleegkundige of apotheker aangeleerd. Tijdens longinfecties zijn Prednison en anti-biotica aangewezen middelen. En in de eindfase is ook zuurstof een veel voorgeschreven medicijn.

Naast de medische kant heeft de fysiotherapeut een essentiële rol in de begeleiding bij symptoombeheersing. Dit kan zich uitstrekken van een beweegadvies en beweegprogramma voor de meer lichtere patiënten en zelfs longrevalidatie voor de zwaardere patiënten met meer klachten.

down_button_white_blue

Specialisten

Cor Zagers