Alle fysiotherapeuten die werken bij Adphys zijn opgenomen in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR). Zij voldoen aan de door de beroepsvereniging (KNGF) gestelde kwaliteitseisen. Ook zijn wij bij verschillende specialistenverenigingen (NVMT, NVFB, NVFK,VHVL) aangesloten.

FPM: om de kwaliteit te handhaven of te verbeteren, doet Adphys mee aan kwaliteitsmetingen. De Fysio Prestatie monitor (FPM) is een online kwaliteits-en tevredenheidsmeting onder patiënten van fysiotherapiepraktijken. Door middel van enquêtes vragen wij je mening over de praktijk en de therapeut.

Kwaliteitsbeleid
Kwaliteitsbeleid

Adphys is een plus praktijk:

Sinds maart 2012 is Adphys een Pluspraktijk. Dat wil zeggen dat wij door een onafhankelijk Auditbureau zijn beoordeeld op onze kwaliteit van werken. Wij scoren hoog op de volgende gebieden:

  • Inhoudelijke kwaliteit van zorg
  • De patiënttevredenheid
  • Zorgvernieuwing
  • Samenwerking met andere zorgverleners zoals huisartsen en specialisten.

Zorgvernieuwing:
Adphys staat voor hoge kwaliteit in de zorg. Wij doen met onze praktijk mee aan vernieuwende onderzoeken om de gezondheidszorg te optimaliseren voor de patiënt.