Meestal wordt fysiotherapie vergoed vanuit de aanvullende verzekering!

Bij chronische aandoeningen volgens de chronische lijst komen de eerste 20 behandelingen uit de aanvullende verzekering. Daarna worden de behandelingen uit de basisverzekering vergoed.

Uitzonderingen: incontinentieklachten, etalagebenen, knie-/ heuparthrose en COPD vanaf GOLD 2. Deze aandoeningen komen vanaf de eerste behandeling uit de basisverzekering. Let op: deze aandoeningen vallen onder het eigen risico!

Op uw verzoek kunnen wij u informeren over uw vergoeding uit uw verzekeringspakket. Wij kunnen echter niet zien wat u (elders) hebt opgebruikt. Hier blijft u zelf verantwoordelijk voor.

In 2019 hebben wij met de meeste zorgverzekeraars een contract afgesloten, met uitzondering van Caresq (Promovendum, Besured, National Academi, Eucare) en ONVZ (PNO zorg, VVAA zorg).  Bij deze 2 verzekeringen betaalt u aan Adphys en dient u zelf de nota in bij de zorgverzekeraar.

Zie ook: http://www.zorgvergoeding.com

hca-plus-praktijk-2017-2019
hca-kwaliteitstoets-2018-2020