Missie en Visie

Missie, waar we voor staan

Adphys Fysiotherapiecentrum Lombok stelt zich ten doel de beste expertise en kwaliteit fysiotherapie te bieden in Lombok en omgeving. Dat doen we door een combinatie te leveren van algemene én specialistische fysiotherapie.

Kernbegrippen zijn hierin kwaliteit, professionaliteit, toegankelijkheid en respect voor de eigenheid van de patiënten en cliënten. Dat komt tot uiting in behandeling, begeleiding en advisering op maat en heldere, begrijpelijke communicatie.

Door nauwe samenwerking  met Gezondheidscentrum Lombok komen we tot een toegesneden aanbod voor elke cliënt. Bijvoorbeeld door overleg met collagetherapeuten, huisartsen en specialisten.

groeps foto Adphys actief
groeps foto Adphys samen

Visie, waar we voor gaan

We begeleiden en adviseren iedereen, jong en oud, bij vragen of klachten over houding en bewegen. Op zo´n manier dat er snel herstel optreedt, de kwaliteit van leven optimaliseert en klachten in de toekomst voorkomen kunnen worden.

Ons streven is dat onze cliënten met plezier voldoende bewegen en er een gezonde leefstijl op nahouden. Dit betekent dat we een actieve inzet van de cliënt verwachten en de eigen verantwoordelijkheid stimuleren. Alleen bij een actieve betrokkenheid van zowel behandelaar als cliënt, kunnen we komen tot een optimaal resultaat van de behandeling.

In dit kader kiest Adphys Fysiotherapiecentrum Lombok voor een transparante aanpak. Daarnaast houden we de kennis en expertise van onze therapeuten op peil door voortdurende scholing en monitoring van de laatste ontwikkelingen binnen het vakgebied.