Carpaal tunnelsyndroom

Met de komst van de Phystrac bij Adphys is een operatie bij mensen met het Carpaal tunnel syndroom (CTS) in 80 procent van de gevallen niet meer nodig. De Phystrac is een apparaat dat via een band om de pols trekt aan de onderarm, terwijl elleboog en onderarm middels banden op de juiste plaats worden gehouden. Deze tractie geschiedt volgens een uitvoerig getest protocol. Tal van internationale onderzoeken hebben de effectiviteit van de risicoloze en pijnloze behandeling bevestigd.

Cliënten kunnen, indien mogelijk, direct met het apparaat aan de slag, zodra de eerste tekenen van carpaal tunnel syndroom zich aandienen. In het overgrote deel van de gevallen zijn de klachten na twaalf behandelingen volledig verdwenen. De behandeling valt onder de vergoeding voor fysiotherapie.

Carpaal tunnel syndroom wordt in de regel veroorzaakt door druk op de mediaanzenuw, iets boven het polsgewricht. Het syndroom kan worden veroorzaakt door letsel of repeterende
werkzaamheden, zoals typen. Ongeveer 10 procent van de bevolking krijgt te maken met CTS. Vrouwen lopen daarbij een aanzienlijk groter risico dan mannen.

Wanneer je het gevoel hebt dat je hand pijnlijk inslaapt, kan dat een eerste waarschuwingssignaal zijn. Je kunt het voelen tot bovenin je arm en bij je nek en schouder. Andere verschijnselen die op carpaal tunnel syndroom wijzen, zijn een doof en stijf gevoel,
een zwelling, krachtverlies of een tintelend, brandend gevoel in de vingers. Wil je meer weten over de Phystrac, neem dan een kijkje op www.phystrac.nl.

Maak online een afspraak en plan je Carpaal tunnelsyndroom behandeling in!

Arbeidsfysiotherapie

Arbeidsfysiotherapie richt zich in eerste instantie op het in kaart brengen van klachten, beperkingen, functie, belastbaarheid en de knelpunten die tijdens het werk voorkomen.

Arbeidsgerelateerde klachten zijn klachten die zijn ontstaan door het werk of hierdoor in stand worden gehouden. Naast het behandelen van de klachten is het belangrijk om ook op zoek te gaan naar de oorzaak daarvan. Op deze manier richt arbeidsfysiotherapie zich erop om een herhaling van de klacht in de toekomst te voorkomen.

Behandeling

Tijdens de behandeling wordt er veel aandacht besteedt aan het actief verbeteren van het gedrag, houdings-, en bewegingspatroon tijdens het uitvoeren van werk. Daarnaast wordt er samen gewerkt aan het vergroten van de belastbaarheid van het lichaam. Het aanleren van goede bewegingsgewoonten wordt toegespitst op de specifieke werkhouding of beweging, bijvoorbeeld Kans (RSI) bij computerwerk, rugklachten in de verzorging.

Daarnaast kan de fysiotherapeut u ook advies geven bij het inrichten en/of aanpassen van de werkplek en de aanschaf van hulpmiddelen op ergonomisch gebied.

Werkplekonderzoek

​​In sommige gevallen worden de lichamelijke klachten in stand gehouden door de manier van werken, de werkplek of andere factoren. Een uitgebreide onderzoek  van de werkplek en een beoordeling van uw werkmethode behoren dan tot de mogelijkheden. Mocht dit het geval zijn dan kan de therapeut in overleg met de werkgever op de werkplek komen kijken om knelpunten te inventariseren en een advies op maat te geven. Dit valt niet onder de zorgverzekering, maar vaak worden deze kosten door de werkgever vergoedt.

Gespecialiseerde therapeut:

barbara

Barbara de Muinck

Algemeen fysiotherapeut
Bedrijfs fysiotherapeut