Sportfysiotherapie

Tegenwoordig word iedereen gemotiveerd om te gaan sporten. Sporten is gezond en goed voor het menselijk lichaam. Sportfysiotherapie richt zich op de sportende persoon, waarbij de nadruk ligt op het herstellen van blessures en een hoger niveau behalen. Sport zorgt ervoor dat we ons fitter gaan voelen, meer energie krijgen en ook nog eens op gewicht blijven. Doordat we meer gaan sporten ontstaan er ook meer blessures, dit is natuurlijk heel vervelend! Voor dergelijke blessures kan sportfysiotherapie uitkomst bieden.

Werkwijze

De sportfysiotherapeut analyseert de beweging die de sporter uitvoert tijdens het sporten. Zo kan de fysiotherapeut analyseren hoe een blessure is ontstaan. Daarnaast zal de sportfysiotherapeut met verschillende fysieke testen en metingen de blessure verder in kaart brengen. Op basis van deze analyse zal de sportfysiotherapeut met u een behandelplan opstellen. Bij aanvang van elke behandelsessie zal de therapeut dit plan met u evalueren, om te zorgen dat er altijd richting het juiste resultaat gewerkt wordt.

Maak online een afspraak en plan je Sport/orthopedische revalidatie behandeling in!

Behandeling

De behandeling van de sportfysiotherapeut bestaat vaak uit een vorm van training en oefentherapie. Deze therapie bestaat globaal gezien uit drie verschillende fases. In de eerste fase is het belangrijk dat het weefsel zich gaat herstellen. Hiervoor krijgt de sporter een aangepast trainingsschema wat er voor zorgt dat je in beweging blijft zodat er een optimaal herstel kan plaatsvinden. In de tweede fase is het belangrijk dat de sporter specifiek gaat trainen zodat de klachten in je dagelijkse bezigheden tot een minimum worden beperkt. Dit terwijl er al al goed richting het hervatten van sport gewerkt kan worden. In de derde en laatste fase ga je sportspecifiek trainen, dit houdt in dat je specifieke oefeningen krijgt die goed aansluiten bij de sport die je graag weer wilt uitoefenen.

Voor de meest voorkomende sportblessures kunt u op gezondheidsnet kijken!

“Binnen de revalidatie na een blessure of operatie is het cruciaal om het vertrouwen en plezier in bewegen weer terug te winnen. Zo staat u zo snel mogelijk weer op het veld!”

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Revalidatie na een operatie

eder jaar worden er in Nederland duizenden orthopedische operaties uitgevoerd. Deze operaties zijn er doorgaans op gericht om een fractuur, peesletsel of artrose te behandelen. Na een dergelijke operatie is het van groot belang om een revalidatietraject te volgen om uw herstel zo snel en optimaal mogelijk te laten verlopen. Het doel daarbij is om het lichaam weer in de conditie te krijgen van voor uw blessure.

Bij Adphys hebben meerdere collega’s veel ervaring in de begeleiding van post-operatieve trajecten. Daarbij wordt vaak samengewerkt met de behandelend arts of andere zorgverleners. Op deze manier wordt zo snel mogelijk naar uw volledige herstel gewerkt.

Waarom een revalidatie

Na een operatieve ingreep is er vaak sprake van een verlies van spierkracht en beweeglijkheid van het geopereerde gebied. Het is belangrijk om deze verliezen zo snel mogelijk te herstellen. Op deze manier worden de lange termijn resultaten van de ingreep verbetert en wordt de kans op latere klachten verminderd.

Met uw fysiotherapeut inventariseert u waar de herstel beperkende factoren na de operatie liggen. Samen wordt er gewerkt aan een grotere beweeglijkheid, stabiliteit en kracht van de spieren en gewrichten rondom het operatiegebied. Wanneer u weer terug wilt keren op een bepaald sport- of werkniveau, zal de fysiotherapeut u hier ook stapsgewijs in begeleiden.

Vergoeding

Na een orthopedische revalidatie zijn vaak een relatief groot aantal behandelingen nodig. Daarom vergoeden zorgverzekeraars vanaf de 21e behandeling de revalidatie vanuit het basispakket. De eerste 20 behandelingen zullen dus vanuit de aanvullende verzekering vergoedt moeten worden of zelf betaald moeten worden. In sommige basisverzekeringen worden deze eerste 20 behandelingen wel vergoedt. Bekijk daarvoor zelf uw polisvoorwaarden.

Gespecialiseerde therapeut:

tay

Tay Tayeb

Algemeen fysiotherapeut
hidde

Hidde Mutters

Algemeen fysiotherapeut