Duizeligheid

Duizeligheid komt erg vaak voor en kunnen een grote impact hebben op het dagelijks functioneren. Het kan onzekerheid opleveren bij het uitvoeren van alledaagse activiteiten. Zo kunt u problemen ervaren met lopen, sporten, lezen of televisie kijken. Dit zorgt ervoor dat u soms minder vertrouwen heeft in uw lijf.

Er zijn verschillende vormen van duizeligheid, elk met een eigen oorzaak van de klachten:

BPPD (benigne paroxismale positie duizeligheid)

Bij BPPD is er vaak sprake van kortdurende draaiduizeligheid. Dit treedt meestal op wanneer u uw hoofd snel van houding verandert. Bijvoorbeeld bij het draaien in bed, voorover buigen, omhoog kijken of over de schouder kijken. De draaiduizeligheid is vaak vrij heftig, maar gaat vaak vanzelf weer over. Een aanval van deze duizeligheid duurt meestal hooguit een minuut. De aanvallen gaan meestal binnen 4 weken vanzelf weer over. Wanneer de klachten toch blijven bestaan, kan een fysiotherapeut u vaak goed helpen om de klachten te verminderen.

De behandeling van BPPD bestaat uit verschillende onderdelen. Vaak kan een bevrijdingsmanoeuvre verlichting geven. Een voorbeeld hiervan is de manoeuvre van Epley. Door middel van een specifieke handgreep wordt getracht het loszittend zwevend materiaal te verplaatsen naar een ander deel van het evenwichtsorgaan. Zo kan het niet meer leiden tot overprikkeling en duizeligheid.

Maak online een afspraak en plan je duizeligheids behandeling in!

Hyperventilatie

Wanneer u hyperventileert, ademt u dieper en sneller dan normaal. Hierdoor ademt u teveel koolzuur uit en daalt het gehalte daarvan in het bloed. De ventilatie is dan groter dan de behoefte van het lichaam, wat kan leiden tot duizeligheid. Daarnaast kunnen er andere verschijnselen optreden door het hyperventileren. Zo kunt u tintelingen in de vingers en rond de mond ervaren, drukt op de borst voelen, overmatig transpieren en soms last krijgen van onrust en angst.

De behandeling van duizeligheid die een gevolg is van hyperventilatie richt zich in eerste instantie op de hyperventilatie zelf. Daarom is uitleg over de aard en oorsprong van de beangstigende klachten, waartoe ook duizeligheid behoort erg belangrijk. Daarnaast kunnen ademhaling- en ontspanningsoefeningen helpen om de klachten te verminderen. In sommige gevallen worden medicijnen voorgeschreven door de huisarts.

"Duizeligheid kan het leven erg beïnvloeden. Het is angstig en beperkt je in je dagelijks leven en kunnen. Met verschillende behandelvormen kunnen we de patiënten vaak goed van de klachten af helpen"

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Vestibulaire migraine

Vestibulaire migraine is een aandoening waarbij plotselinge aanvallen van heftige draaiduizeligheid optreden. Deze aanvallen duren soms enkele minuten maar kunnen soms enkele dagen duren. Net als bij migraine kan de duizeligheid gepaard gaan met hoofdpijn, misselijkheid en braken, overgevoeligheid voor licht en geluid, of vlekken of flikkeringen voor de ogen.

Bij vrouwen komen deze aanvallen vaker rond de menstruatie voor. De aanvallen van draaiduizeligheid variëren sterk in heftigheid en in de symptomen. Sommige mensen hebben bijna nooit hoofdpijn tijdens de aanvallen maar zijn vooral misselijk en overgevoelig voor licht en geluid. Andere mensen hebben juist vaak hoofdpijn tijdens of na de aanval en zien soms lichtflitsen. Deze vorm van duizeligheid komt het meest voor bij patiënten die bekend zijn met migraine.

Als de aanvallen vaak voorkomen kan er overwogen worden om preventief medicatie te slikken (profylaxe). Deze medicatie kan aanvallen van duizeligheid voorkomen of verminderen. Meestal worden ‘bètablokkers’ of anti-epilepsie medicijnen gebruikt. Deze middelen zijn echter niet voor iedereen geschikt.

Ziekte van ménière

Bij de ziekte van Ménière werkt het binnenoor vaak niet goed. Meestal verloopt de ziekte van Ménière met aanvallen. Een aanval gaat dan gepaard met duizeligheid, misselijkheid en met oorsuizen. De ernst van de klachten verschilt per geval van mild tot ernstig. Bij de ziekte van Ménière treden vooral in het beginstadium plotseling aanvallen op van draaiduizeligheid. Tijdens deze aanvallen, die vaak enkele uren kunnen duren, is het niet meer mogelijk de normale werkzaamheden uit te voeren. In de meeste gevallen helpt het wanneer mensen naar naar bed gaan. Na een nacht slapen voelt men zich weer wat beter.

Helaas is de oorzaak van Ménière niet bekend, en bestaat er ook geen duidelijke behandeling. De behandeling is per patiënt verschillend. Soms schrijft de specialist medicijnen voor en soms kan een gehoortoestel uitkomst bieden.

Samen met de manueel therapeut kijk je welke vorm van duizeligheid mogelijk aanwezig is. Dit wordt gedaan door middel van vragenlijsten en onderzoek. De manueel therapeut gaat samen met jou op zoek naar de oorzaak en stelt vervolgens een persoonlijk behandelplan op maat op.

Marijn Didderen Is aangesloten bij het duizeligheidsnet en werkt nauw samen met specialisten in het ziekenhuis. De behandeling bestaat uit:

  • Specifieke oefentherapie voor duizeligheidrevalidatie
  • Ontspanning en ademhaling
  • Balanstraining
  • Spierversterkende oefeningen

Gespecialiseerde therapeut:

marijn

Marijn Didderen

Fysiotherapeut
Manueel therapeut