Kinderfysiotherapie – Utrecht West, Lombok en Oog in Al

Meestal gaat de ontwikkeling van het bewegen (senso-motorische ontwikkeling) bij een kind vanzelf goed, soms echter niet.

Als u vragen of twijfels heeft over uw kind in het bewegen, het reageren op zintuiglijke prikkels, de ademhaling of pijn, dan is een onderzoek bij de kinderfysiotherapeut zinvol.

Bijvoorbeeld:

  • Mijn baby ligt altijd met zijn hoofd naar een kant gedraaid.
  • Ontwikkelt mijn baby zich traag?
  • Waarom loopt mijn peuter zo veel op zijn tenen?
  • Mijn kind is onhandig en valt zo vaak.
  • Mijn kind heeft moeite met schrijven.
  • Mijn kind is heeft pijn bij bewegen, hoofdpijn.
  • Mijn tiener gaat steeds krommer zitten en staan.
  • Mijn kind heeft problemen met plassen en/of poepen
  • Mijn kind heeft ademhalingsproblemen
  • Mijn kind heeft overgewicht en beweegt te weinig
herma-kinder
kinderen1

Een vertraagde, bedreigde of afwijkende ontwikkeling kan het gevolg zijn van een aandoening aan het houdings- en bewegingsapparaat, zintuigen, organen, het zenuwstelsel of van een tekort aan motorische ervaring. De problemen kunnen het kind belemmeren optimaal te participeren in hun leefwereld.

De kinderfysiotherapeut van Adphys onderzoekt uw kind aan de hand van uw hulpvraag. Bij het onderzoek wordt rekening gehouden met de leeftijd en de ontwikkelingsfase van uw kind, de aandoening en de omgevingsfactoren. Indien nodig vraagt ze uw toestemming om ook informatie van andere behandelaars of school te verkrijgen.

Na het onderzoek wordt in overleg met de ouders en het kind een behandelplan gemaakt. Tijdens de behandeling zullen we samen evalueren en zo nodig het plan bijsturen.

De eerste 18 behandelingen kinderfysiotherapie worden vergoed door de zorgverzekeraars vanuit de basisverzekering. Bij baby’s van 0-2 jaar wordt kinderfysiotherapie aan huis gegeven in Utrecht West, Lombok en Oog in Al..

down_button_white_blue

Specialisten

Herma Dorresteijn