Kinderfysiotherapie, wanneer geschikt voor uw kind?

Kinderfysiotherapie is bedoeld voor kinderen tot 18 jaar met een achterstand in de bewegingsontwikkeling of bewegingsvaardigheden. Een kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in de behandeling van kinderen met een beperking in het bewegen of met een motorische achterstand. 

Het kind en eventueel de ouders en leerkrachten, gaan samen met de kinderfysiotherapeut aan de slag om het kind beter te laten functioneren. Zo kan uw kind weer meespelen op school of heeft het kind meer succes bij sporten.

De behandeling door de kinderfysiotherapeut bestaat voornamelijk uit bewegingstherapie. Daarbij leert het kind de motorische vaardigheden te verbeteren en ontwikkelen. Dit gebeurt op een manier die aansluit op de belevingswereld en de verwachting van uw kind. 

Daarnaast ondersteunt en informeert de kinderfysiotherapeut de ouders, zodat deze hun kind kunnen steunen in de ontwikkeling van de lichamelijke vaardigheden.

herma-kinder
Kinderfysiotherapie Lombok

Waarom kinderfysiotherapie?

Kinderfysiotherapie kan een belangrijke rol spelen bij kinderen met een vertraagde of afwijkende bewegingsontwikkeling. Deze afwijking kan het gevolg zijn van een lichamelijk of geestelijke aandoeningen, maar ook door een tekort aan motorische ervaring. Door een vertraagde bewegingsontwikkeling kan het kind belemmerd worden om optimaal te participeren in hun leefwereld. 

De kinderfysiotherapeut onderzoekt uw kind en houdt daarbij rekening met de leeftijd en ontwikkelingsfase van uw kind. Daarnaast wordt er ook gekeken naar de aandoening en de omgevingsfactoren die een rol kunnen spelen. 

Na het onderzoek overlegt de therapeut met de ouders en het kind, en wordt een behandelplan op maat gemaakt. Gedurende de behandeling vinden regelmatig evaluatiemomenten plaats om het behandelplan eventueel bij te sturen.

De eerste 18 behandelingen kinderfysiotherapie worden vergoed door de zorgverzekeraars vanuit de basisverzekering. Bij baby’s van 0-2 jaar wordt kinderfysiotherapie aan huis gegeven in Utrecht West, Utrecht Lombok en Utrecht Oog in Al.

Wilt u meer informatie over kinderfysiotherapie, kijk dan op de site van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie.

down_button_white_blue

Specialisten

Herma Dorresteijn

Meld je aan of neem contact met ons op