Kwaliteitsbeleid

Alle fysiotherapeuten die werken bij Adphys zijn opgenomen in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR). Zij voldoen aan de door de beroepsvereniging (KNGF) gestelde kwaliteitseisen. Ook zijn wij bij verschillende specialistenverenigingen (NVMT, NVFB, NVFK,VHVL) aangesloten.

FPM: om de kwaliteit te handhaven of te verbeteren, doet Adphys mee aan kwaliteitsmetingen. De Fysio Prestatie monitor (FPM) is een online kwaliteits-en tevredenheidsmeting onder patiënten van fysiotherapiepraktijken. Door middel van enquêtes vragen wij je mening over de praktijk en de therapeut.

Adphys is een pluspraktijk

Sinds maart 2012 is Adphys een Pluspraktijk. Dat wil zeggen dat wij door een onafhankelijk Auditbureau zijn beoordeeld op onze kwaliteit van werken. Wij scoren hoog op de volgende gebieden:

  • Inhoudelijke kwaliteit van zorg
  • De patiënttevredenheid
  • Zorgvernieuwing
  • Samenwerking met andere zorgverleners zoals huisartsen en specialisten.

Zorgvernieuwing:
Adphys staat voor hoge kwaliteit in de zorg. Wij doen met onze praktijk mee aan vernieuwende onderzoeken om de gezondheidszorg te optimaliseren voor de patiënt.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Klachtenregeling

Natuurlijk doen u en uw fysiotherapeut er alles aan om de behandeling en het contact zo vlot en prettig mogelijk te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat u een klacht heeft over de behandeling van uw fysiotherapeut. Een andere mogelijkheid is dat u ontevreden bent over de manier waarop uw fysiotherapeut of zijn medewerker met u omgaat. Dan is het goed om uw klacht kenbaar te maken. Niet alleen voor uzelf, maar ook voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.

In gesprek met uw fysiotherapeut

Allereerst is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw fysiotherapeut of contact op te nemen met de praktijk waar uw fysiotherapeut werkt. Het kan zijn dat u het moeilijk vindt om uw klacht aan de orde te stellen. Een gesprek kan immers confronterend zijn. Neem dan iemand mee naar het gesprek, bijvoorbeeld uw partner, een familielid of iemand anders die u vertrouwt.

Voor advies over de aanpak van het gesprek kunt u terecht bij patiëntenorganisatie zoals Zorgbelang. Bij Zorgbelang kunt u ook een probleem melden in plaats van meteen een klacht in te dienen.

Waar kunt u terecht met uw klacht?

Levert een gesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u bij twee instanties met uw klacht terecht: De Klachtencommissie en het Regionaal Tuchtcollege. Lees meer over wat deze instanties voor u kunnen betekenen. Welke instantie u kiest, is afhankelijk van het doel dat u wilt bereiken. Iedere commissie heeft namelijk een andere bevoegdheid om maatregelen te nemen. In alle gevallen behandelt een onafhankelijke commissie uw klacht. De behandeling van de klacht is gratis, uitgezonderd de (eventuele) kosten van bijstand, bijvoorbeeld als u een advocaat inschakelt. Vanzelfsprekend gaan alle commissies zeer zorgvuldig en vertrouwelijk met uw klacht om.